Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Позиция на ПРБ във връзка със системното нарушаване на принципите на върховенството на закона

29 Март 2022 г.

Сподели