Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Иван Гешев: В България се нарушават фундаментални принципи на Конституцията и европейските ценности

22 Март 2022 г.

Сподели