Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Становище на главния прокурор за ЗИДЗСВ, 16.03.2022 г.

16 Март 2022 г.

Сподели