Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Главният прокурор внесе искане за сваляне на имунитета на народен представител от 47-ото Народно събрание

7 Юни 2022 г.

Сподели

Главният прокурор на Република България внесе в деловодството на 47-ото Народно събрание искане за сваляне на имунитета на народния представител Г.М. с цел продължаване на наказателното производство срещу него за престъпления по чл.219, ал.1,вр. ал.1 от НК и по чл.255, ал.1, предл.1-во и 2-ро, т.2, предл. 2-ро, вр. чл.26, ал.1 от НК.

Г.М. е привлечен към наказателна отговорност за престъпление от общ характер през м. октомври 2019 г. Към настоящия момент не са налице основания за прекратяване на наказателното производство. Продължаването му обаче е възможно само с разрешение на Народното събрание или при писмено съгласие на Г.М., съгласно разпоредбата на чл. 70 от Конституцията на Република България и чл.135, ал.3, вр. с ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Това е трето искане за сваляне на имунитета на Г.М. в качеството му на народен представител. Предходни искания до Народното събрание са внесени съответно на 08.11.2018 г. и на 01.07.2019 г., за които народният представител е давал съгласието си за възбуждане на наказателно преследване срещу него.