Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Главният прокурор Иван Гешев се срещна с главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи

3 Юни 2022 г.

Сподели

Днес, 03.06.2022 г., главният прокурор на Република България Иван Гешев се срещна с главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. Срещата се проведе в Главното мюфтийство в София.

Главният мюфтия запозна Иван Гешев със структурата и дейността на мюсюлманското изповедание и подчерта, че Главното мюфтийство винаги е било гарант срещу навлизането на радикални течения на територията на страната.

От своя страна главният прокурор приветства усилията на Мюфтийството и  неговата съществена роля за запазването на мира, толерантността и спазването на законите в Република България. Акцент в разговорите бе и подобряването на сътрудничеството между Прокуратурата на Република България и Главното мюфтийство и укрепването на диалога между тях.