Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Главният прокурор Иван Гешев ще вземе участие в Европейската конференция на прокурорите в град Палермо, Италия, по покана на главния прокурор към Касационния съд на Италия

4 Май 2022 г.

Сподели

Главният прокурор Иван Гешев ще вземе участие в Европейската конференция на прокурорите в град Палермо, Италия, в периода 5 - 6 май 2022 година. Събитието е организирано в рамките на председателството на Италия на Комитета на министрите на Съвета на Европа. Домакини на конференцията са Министерство на правосъдието, Министерство на външните работи и главният прокурор към Касационния съд на Италия Джовани Салви.

Конференцията е своеобразен форум на високо равнище, предоставящ възможността за активен диалог между прокурорите на държавите членки на Европейския съюз с цел преодоляване предизвикателствата по линия противодействието на престъпността, създаване на стабилни междуинституционални отношения и обсъждане на лостове за оптимизиране сътрудничеството между страните по линия на наказателноправни въпроси.

В събитието ще участват генералният секретар на Съвета на Европа, председателят на Венецианската комисия, главният прокурор към Федералния съд на Германия и главният прокурор към Касационния съд на Франция, главните прокурори на Австрия, Лихтенщайн, Ирландия, Полша, Унгария, Словакия, Белгия, Босна и Херцеговина, Дания, Румъния, Чехия, Естония, Азербайджан, директорът на прокурорската служба на Англия и Уелс, заместник-главният прокурор на САЩ, почетни представители на италианската магистратура и професионалната юридическа общност.

Първата сесия предвижда дискусия относно независимостта на прокурорите, тяхната автономност и различните модели за отчетност на магистратите. Основен акцент в обсъжданията ще бъде ангажираността на прокурорите в отстояване принципите на правовата държава и гарантиране защитата правата на гражданите.

По покана на организаторите онлайн в Европейската конференция на прокурорите ще вземат участие и членовете на Консултативния съвет на европейските прокурори.