Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Главният прокурор Иван Гешев прие административните ръководители на Окръжните прокуратури от Апелативен район - Пловдив

6 Август 2020 г.

Сподели

Днес, 06.08.2020 г., главният прокурор на Република България Иван Гешев прие административните ръководители на окръжните прокуратури от Апелативен район - Пловдив. В работното съвещание участваха и заместниците на главния прокурор -Даниела Машева, Десислава Пиронева, Красимира Филипова и Борислав Сарафов, както и новият административен ръководител на АП-Пловдив Тодор Деянов.

Акцент в срещата бе поставен върху изпълнението на заложените цели до края на годината и ангажиментите на прокуратурата по противодействие на т.нар. "битова престъпност".

Срещата е поредната, която главният прокурор Иван Гешев провежда с магистрати от петте апелативни района на страната.