Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Главният прокурор е наградил с грамота Маргарит Стоилов, районен прокурор на гр. Харманли, за проявен висок професионализъм

22 Юли 2020 г.

Сподели

Главният прокурор на Република България е наградил с грамота за „Служебна благодарност“ Маргарит Стоилов – изпълняващ длъжността административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура – Харманли, за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения като наблюдаващ прокурор по досъдебно производство за извършен грабеж над 78 - годишен мъж от село Браница, обл. Хасково. По делото само в рамките на четири часа извършителят е бил разкрит и по разпореждане на прокурор Стоилов привлечен към наказателна отговорност и задържан. Делото е в заключителната си фаза, като предстои предаването на обвиняемия на съд.

Наградата бе връчена на прокурор Стоилов на 21 юли 2020 г., от Иван Стоянов, административен ръководител на Окръжна прокуратура – Хасково.