Към сайт на прокуратурата

Главен прокурор

на Република България

Биография

Дата и място на раждане

19.12.1970 г., с. Мирково, Софийска област

Професионален опит

18.12.2019 г.
Встъпване в длъжност като главен прокурор на Република България;

14.11.2019 г.
Избран за главен прокурор на Република България;

16.07.2018 г. - 18.12.2019 г.
Заместник на главния прокурор при ВКП;

19.07.2016 г. - 16.07.2018 г.
Административен ръководител на Специализираната прокуратура;

11.05.2012 г. - 19.07.2016 г.
Софийска градска прокуратура, Прокурор, ранг "Прокурор при ВКП и ВАП"

17.04.2006 г.  - 11.05.2012 г.
Софийска районна прокуратура, Прокурор, ранг "Прокурор при АП", от 11.03.2010 г. с ранг "Прокурор при ВКП и ВАП"

21.05.1996 г. – 17.04.2006 г.
Столична следствена служба, Следовател

01.02.1995 г. - 21.05.1996 г.
Столична следствена служба, помощник-следовател

01.09.1994 г. - 01.02.1995 г.
05 РПУ-СДВР-МВР, Оперативен работник

Образование и обучение

1989 г. – 1994 г. - ВИ-МВР – Специалност  „Право“, Квалификация Юрист
1984 г. – 1989 г. - ОТЕА „С. М. Киров“, Средно образование
1977 г. – 1984 г. - 10 ОУ, гр. София , Основно образование

Допълнителни квалификации и специализации

Участие в обучение на тема: „Общ преглед на финансовите престъпления с фалшива американска валута”;

Участие в интензивно специализирано обучение на прокурори и следователи от Специализираната прокуратура на тема: „Корупционни престъпления”;

Участие в семинар на тема: „Противодействие на тероризма”;

Участие в семинар на тема: „Техники за разследване при разкриване и доказване на терористични дейности, мониторинг и неутрализиране на финансирането на тероризма“;

Участие в конференция на тема: „Защита на еврото в Черноморския регион”;

Участие в обучение на тема: „Престъпление по служба. Подкуп”;

Завършен курс за: „Задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво – „Наказателно право и процес”

Награди

Сертификат за специално признание на участниците в успешно проведената на 04.10.2016 г. операция, при която е разбита нелегална печатница за производство на неистински евро банкноти в град Пловдив, издаден от Европол;

Грамота от конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж“ в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе, издадена от община Благоевград и посолството на Република Италия

Грамота "Джовани Фалконе" за реален принос в ограничаване разпространението и употребата на наркотици, проституцията, детската порнография, корупцията, тероризма и изразена подкрепа на каузи в полза на обществото, за формиране на хуманни модели на поведение у подрастващото поколение