23 Март 2017 г.

Заповед РП №39/23.03.2017 г., относно утвърждаване на "Вътрешни правила за управление цикъла на обществените поръчки по Закона за обществените поръчки в Районна прокуратура -Ямбол"

Сподели