30 Април 2015 г.

Заповед ОП №124/30.04.2015 г., относно утвърждаване на "Вътрешни правила за реда и организацията на възлагането на обществените поръчки по ЗОП в ОП-Ямбол" - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 210/31.08.2015 г.

Сподели

Заповед ОП №124 от 30.04.2015 г. - ОТМЕНЕНА със Заповед ОП № 210/31.08.2015 г.