10 Май 2021 г.

Регистър на ежегодни декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ, подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол

Сподели