10 Януари 2019 г.

Регистър и декларации при освобождаване от длъжност (Част II Интереси) по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ подадени от служителите в Окръжна прокуратура-Ямбол

Сподели