Прокурори и следователи

ОП - ВРАЦА

Име Длъжност Телефон
Владимир Сашков Сираков Oкръжен прокурор 092/62 32 41
Силвия Веселинова Миленкова Зам. окръжен прокурор 092/62 31 52
Владимир Иванов Дилков Зам. окръжен прокурор 092/62 13 05
Елена Валериева Станева-Кирова Зам. окръжен прокурор 092/62 11 78
Камелия Младенова Трифонова Прокурор 092/62 35 19
Десислав Първанов Начков Прокурор 092/62 01 78
Асен Венелинов Пашански Прокурор 092/62 24 13
Веселин Викторов Вътов Прокурор 092/62 00 59
Николай Вълков Лалов Прокурор 092/62 00 57
Ивайло Ангелов Хайтов Прокурор 092/62 60 38
Цветелин Йорданов Радойнов Прокурор 092/62 60 38
Красимир Невенов Иванов Прокурор 092/62 01 78

 

ОСлО при ОП - ВРАЦА

Име Длъжност Телефон
Калин Ангелов Ангелов Завеждащ следствен отдел 092/66 53 55
Диана Лъчезарова Томова Следовател 092/66 06 32, 33
Симона Максимова Конова Следовател 092/66 06 32, 33
Ваня Стоянова Лаковска Следовател 092/66 06 32, 33
Цветелина Бориславова Царска Следовател 092/66 06 32, 33
Мариела Константинова Котовска Следовател 092/66 06 32, 33
Галина Ненкова Павлова Следовател 092/66 06 32, 33
Иван Георгиев Фенерски Следовател 092/66 06 32, 33
Петър Дилянов Дилов Следовател 092/66 06 32, 33
Люба Румянова Лазарова-Маринова Следовател 092/66 06 32, 33
Валери Кръстев Кръстев Следовател 092/66 06 32, 33
Даниел Стефанов Йорданов Следовател 092/66 06 32, 33

РП - ВРАЦА

Име Длъжност Телефон
Камен Иванов Каменов Районен прокурор 092/62 74 83
Стела Василева Кръстева Зам. районен прокурор 092/62 20 19
Росен Петров Колев Зам. районен прокурор 092/62 40 45
Ивайло Христов Иванов Прокурор 092/62 20 19
Стефан Динчев Динчев Прокурор 092/62 75 37
Иван Петров Иванов Прокурор 092/62 74 83
Валентина Валентинова Пенчовска-Кадийска Прокурор  
Нели Венциславова Стойчева Прокурор  

ТО - МЕЗДРА

Име Длъжност Телефон
Цветомила Тошкова Пашовска Прокурор 0910/92 867
Иван Борисов Минковски Прокурор 0910/92 167
Нина Красимирова Кръстева Прокурор 0910/92 867
Надежда Генова Борисова Прокурор 0910/93 262
Любен Владимиров Владинов Прокурор 0910/92 992

ТО - БЯЛА СЛАТИНА

Име Длъжност Телефон
Методи Ангелов Маринов Прокурор 092/66 06 32, 33
Юлия Патева Кирова-Вельовска Прокурор 0915/8 28 61
Сашка Кинева Горнишка Прокурор 0915/8 28 61
Десислава Александрова Хайтова-Рашовска Прокурор 0915/8 24 37
Николина Цочева Кисьова-Шабанска Прокурор 0915/8 33 41

ТО - КОЗЛОДУЙ

Име Длъжност Телефон
Димитър Йорданов Николов Прокурор 0973/8 11 10
Марин Атанасов Николов Прокурор 0973/8 01 71
Геновева Цветанова Георгиева Прокурор 0973/8 06 90
Евтим Иванов Евтимов Прокурор 0910/92 992

 

ТО - ОРЯХОВО

Име Длъжност Телефон
Гергана Павлова Кюркчийска Прокурор 09171/31 25
Емилиян Митков Костов Прокурор 092/66 06 32, 33
Георги Викторов Палански Прокурор 0910/92 992