СЪОБЩЕНИЕ

18 Октомври 2023 г.

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА уведомява, че с оглед осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права в деня на провеждането на избори за общински съвети и кметове, насрочени за 29.10.2023г. и в предизборния ден /28.10.2023 г./ в сградите на прокуратурите и териториалните отделения в региона, е осигурено дежурство от прокурори и съдебни служители, както следва:

На 28.10.2023 година – от 8,30 ч. до 18,00 часа

На 29.10.2023 година – от 7,00 ч. /начало на изборния ден/ до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

 

ДЕЖУРНИ ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ:

Окръжна прокуратура – Враца – в сградата на Съдебната палата, бул.“Христо Ботев“ № 29, ет.3 

28.10.2023 г.

Ивайло Ангелов Хайтов – дежурен прокурор – от 8,30 часа до 13,30 часа, тел.0888422988, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Ваня Илиева Сиракова – дежурен служител – от 8,30 часа до 13,30 часа, тел.0887687735, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Владимир Иванов Дилков - дежурен зам.окръжен прокурор – от 13,00 часа до 18,00 часа, тел.0888400055, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Антоанета Тодорова Стоянова – дежурен служител – от 13,00 часа до 18,00 часа, тел.0878727633, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected].

 

29.10.2023 г.

Силвия Веселинова Миленкова  – дежурен зам.окръжен прокурор – от 7,00 часа до 13,00 часа – тел.0888408875, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Румяна Петрова Денчовска – дежурен служител – от 7,00 часа до 13,00 часа, тел.0887698020, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Камелия Младенова Трифонова – дежурен прокурор – от 12,00 часа до 17,00 часа – тел. 0888408898, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Гинче Стоилова Котова – дежурен служител - от 12,00 часа до 17,00 часа, тел.0899730825, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Владимир Сашков Сираков - дежурен окръжен прокурор – от 16,00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия, тел.0889956790, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Димитрина Викторова Петкова – дежурен служител – от 16,00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия, тел.0887213247, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

 

За дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура – Враца със седалище в областния град:

 

28.10.2023 г.

Нели Венциславова Стойчева – дежурен прокурор – 08.30 часа до 13.30 часа - сл. телефон 092/622019; GSM 0888/425408;

Десислава Емилова Петрова – дежурен служител от 08.30 часа до 13.30 часа – сл.телефон 092/62 04 74

Росен Петров Колев – дежурен прокурор – от 13.00 часа до 18.00 часа – сл. телефон 092/624553; GSM 0887/201345

Анета Ангелова Петрова– дежурен служител  от 13.00 часа до 18.00 часа -  сл.телефон 092/620474;

 

29.10.2023 г.

Методи Ангелов Маринов – дежурен прокурор от 07.00 часа до 12.30 часа – сл.телефон 092/62 04 74; GSM 0879/474934

Галина Христова Кръстева – дежурен служител – от 07.00 часа до 12.30 часа – сл.телефон 092/620474;

Виолета Васева-Христова– дежурен служител от 12.00 часа до 17.00 часа – сл. телефон 092/62 04 74;

Камен Иванов Каменов - дежурен прокурор – от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия – сл.телефон 092/62 45 53; GSM 0888/400026;

Владислав Руменов Иванов – дежурен служител – от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия – сл. телефон 092/620474;

 

За дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение – Мездра:

 

28.10.2023г.

Нина Красимирова Кръстева – дежурен прокурор от 08,30 часа до 13,30 часа, тел. GSM 0888/435834

Таня Красимирова Драгошинска – дежурен служител – от 08.30 часа до 13.30 часа – сл. телефон 0910/92167;

Надежда Генова Борисова – дежурен прокурор – от 13.00 часа до 18,00 часа -  тел. GSM 0888/434063;

Марина Стоянова Георгиева – дежурен служител – от 13.00 часа до 18.00 часа– сл.телефон 0910/92167;

 

29.10.2023г.

Цветомила Пашовска-Николовска – дежурен прокурор – от 07.00 часа до 12.30 часа – тел. GSM 0887/396098

Албена Конецовска-Нинова -  дежурен служител – от 07.00 часа до 12.30 часа – сл.телефон 0910/9 21 67;

Иван Борисов Минковски– дежурен прокурор - от 12.00 часа до 17,00 часа– тел. GSM 0887/751331

Венелина Георгиева Генова -  дежурен служител – от 12.00 часа до 17.00 часа – сл.телефон 0910/9 21 67;

Георги Викторов Палански дежурен прокурор – от 16.00 часа  до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - тел. GSM 0888/963114

Цветомила Денева Хинкова – дежурен служител – от 16.00 часа  до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия – сл. телефон 0910/9 21 67.

 

За дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура – Враца, Териториално отделение –Бяла Слатина:

 

28.10.2023 г.

Сашка Кинева-Горнишка – дежурен прокурор – от 08.30 часа до 13,30 часа -  тел. GSM 0888/402857;

Боряна Димитрова Димитрова – дежурен служител – от 08.30 часа до 13.30 часа – сл.телефон 0915/8 24 38;

Николина Цочева Кисьова-Шабанска– дежурен прокурор – от 13.00 часа до 18.00 часа – тел. GSM 0887/252132;

Сийка Маринова Матинска– дежурен служител – от 13.00 часа до 18.00 часа – сл.телефон 0915/8-24-55;

 

29.10.2023г.

Десислава Хайтова-Рашовска– дежурен прокурор – – дежурен прокурор – от 07.00 часа до 12.30 часа – тел. GSM 0888/434048;

Събина Йорданова Кръстева  – дежурен служител – от 07.00 часа до 12.30 часа – сл.телефон 0915/8 24 38;

Борислава Валентинова Бориславова – дежурен прокурор – от 12.00 часа до 17.00 часа – GSM 0879/699612

Мирела Микова Добрева– дежурен служител – от 12.00 часа до 17.00 часа – сл.телефон 0915/8-24-38;

Юлия Кирова-Вельовска - дежурен прокурор – от 16.00 часа до eдин час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия тел. GSM 0888/968146

Галина Петрова Калчева - дежурен служител – от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия – сл. телефон 0915/8-24-55;

 

За дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура – Враца, териториално отделение – Козлодуй:

 

 28.10.2023 г.

Геновева Цветанова Георгиева – дежурен прокурор – от 08.30 часа до 13.30 часа – GSM 0899/449395;

Цветелина Валериева Генова - дежурен служител – от 08.30 часа до 13.30 часа – сл.телефон 0973/8 00 89;

Ивайло Христов Иванов – дежурен прокурор – от 13.00 часа до 18.00 часа – GSM 0888/721629

Ивет Анатолиева Иванова – дежурен служител – от 13.00 часа до 18.00 часа – сл. телефон 0973/8 05 09.

 

29.10.2023 г.

Марин Атанасов Николов – дежурен прокурор – от 07.00 часа до 12.30 часа – GSM 0885/882543

Дарина Димитрова Маджарска – дежурен служител – от 07,00 часа до 12,30 часа – сл.тел. 0973/8 05 09;

Димитър Йорданов Николов– дежурен прокурор – от 12.00 часа до 17.00 часа- тел. GSM 0885/544351;

Нели Анатолиева Йончева – дежурен служител – от 12.00 часа до 17,00 часа – сл.телефон 0973/8 00 89;

Сава Ивайлов Калчев – дежурен прокурор – от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия –GSM 0883/640460;

Живка Стоянова Ценкина – дежурен служител – от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия – сл. телефон 0973/8 05 09;

 

За дежурни прокурори и служители от Районна прокуратура – Враца, териториално отделение – Оряхово:

 

28.10.2023г.

Стефан Динчев Динчев – дежурен прокурор – от 08.30 часа до 13,30 часа -  тел. GSM 0888/963118;

Нина Николайчева Николова– дежурен служител – от 08.30 часа до 13.30 часа – сл.телефон 09171/2020;

Емилиян Митков Костов – дежурен прокурор от 13.00 часа до 18.00 часа- тел. GSM 0899/811348;

Цветелина Георгиева Николова – дежурен служител – от 13.00 часа до 18.00 часа - сл.телефон 09171/2020.

 

29.10.2023г.

Веселин Иванов Тодоров - дежурен прокурор – от 07.00 часа до 12,30 часа - GSM 0889/892677

Цецка Христова Дилкова – дежурен служител– от 07.00 часа до 12.30 часа – сл.телефон 09171/2020;

Иван Петров Иванов– дежурен прокурор – от 12.00 часа  до 17.00 часа - GSM 0888/569601

Стефка Николова Гарванска – дежурен служител– от 12.00 часа до 17.00 часа – сл.телефон 09171/2020;

Петър Стефанов Тръшлиев - дежурен прокурор – от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - GSM 0889/787575

Надя Славимирова - Гечева – дежурен служител - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия– сл.телефон 09171/2020;