2 Юли 2021 г.

Дежурни прокурори и съдебни служители във връзка с провеждането на избори за Народно събрание

Сподели

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ВРАЦА уведомява, че с оглед осигуряване възможност на гражданите да подават сигнали за престъпления против политическите права в деня на провеждането на избори за Народно събрание на 11.07.2021г. и в предизборния ден /10.07.2021 г./ в сградите на прокуратурите и териториалните отделения в региона, е осигурено дежурство от прокурори и съдебни служители, както следва:

На 10.07.2021 година – от 8,30 ч. до 18,00 часа

На 11.07.2021 година – от 7,00 ч. /начало на изборния ден/ до един час след обявяването от ЦИК на края на изборния ден.

 

ДЕЖУРНИ ПРОКУРОРИ И СЛУЖИТЕЛИ:

Окръжна прокуратура – Враца – в сградата на Съдебната палата, бул.“Христо Ботев“ № 29, ет.3 

10.07.2021 г.

Десислав Първанов Начков  – дежурен прокурор – от 8,30 часа до 13,30 часа – тел.0888409836, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Ваня Илиева Сиракова – дежурен служител – от 8,30 часа до 13,30 часа, тел.0887687735, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Ивайло Ангелов Хайтов – дежурен прокурор – от 13,00 часа до 18,00 часа, тел.0888422988, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Елеонора Николаева Мончовска – дежурен служител – от 13,00 часа до 18,00 часа, тел.0888055214, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

 

11.07.2021 г.

Асен Венелинов Пашански – дежурен прокурор – от 7,00 часа до 13,00 часа – тел. 0885882490, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Гинче Стоилова Котова – дежурен служител - от 7,00 часа до 13,00 часа, тел.0899730825, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Владимир Иванов Дилков - дежурен зам.окръжен прокурор – от 12,00 часа до 17,00 часа, тел.0888400055, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Румяна Петрова Денчовска – дежурен служител – от 12,00 часа до 17,00 часа, тел.0887698020, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Владимир Сашков Сираков - дежурен окръжен прокурор – от 16,00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия, тел.0889956790, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

Калин Валентинов Николов– дежурен служител – от 16,00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия, тел.0879698377, сл.тел. 092/62-50-49; [email protected]

 

Районна прокуратура – Враца –  в сградата на Съдебната палата, бул.“Христо Ботев“ № 29, ет.3

10.07.2021г.

Стела Василева Кръстева - дежурен прокурор - от 8.30 часа до 13.30 часа - сл.телефон 092/622019; GSM 0888397273

Анета Ангелова Петрова - дежурен служител от 8.30 часа до 13.30 часа - сл.телефон 092/620474;

Елена Станева - Кирова - дежурен прокурор от 13.00 часа до 18.00 часа - сл.телефон 092/624792; GSM 0888504439;

Десислава Емилова Петрова - дежурен служител от 13.00 часа до 18.00 часа - сл. телефон 092/620474;

11.07.2021г.

Росен Петров Колев - дежурен прокурор - от 07.00 часа до 12,30 часа - сл.телефон 092/624045; GSM 0887/201345;

Владислав Руменов Иванов - дежурен служител - от 07.00 часа до 12.30 часа - сл.телефон 092/620474;

Нели Венциславова Стойчева - дежурен прокурор - 12.00 часа до 17.00 часа- сл. телефон 092/622019; GSM 0888/425408;

Галина Христова Кръстева - дежурен служител - от 12.00 часа до 17.00 часа - сл.телефон 092/620474;

Камен Иванов Каменов - дежурен прокурор - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - сл. телефон 092/624553; GSM 0888/400026;

Виолета Васева - Христова - дежурен служител - - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - сл. телефон 092/620474;

 

Районна прокуратура – Враца, териториално отделение – Мездра, ул. Св. Св. “Кирил и Методий“ № 21  

10.07.2021г.

Иван Борисов Минковски - дежурен прокурор - от 08.30 часа до 13,30 часа - тел. GSM 0887/751331;

Цветомила Денева Хинкова- дежурен служител - от 08.30 часа до 13.30 часа-сл.телефон 0910/921 67;

Любен Владимиров Владинов - дежурен прокурор - от 13.00 часа до 18.00 часа- тел. GSM 0888/963422;

Диана Ненова Маньовска - дежурен служител - от 13.00 часа до 18.00 часа— сл.телефон 0910/9 21 67;

11.07.2021 г.

Надежда Генова Борисова - дежурен прокурор - от 07.00 часа до 12.30 часа -тел. GSM 0888/434063 ;

Марина Стоянова Георгиева - дежурен служител - от 07.00 часа до 12.30 часа - сл.телефон 0910/9 21 67;

Цветомила Пашовска - Николовска - дежурен прокурор - от 12.00 часа до 17.00 часа - тел. GSM 0887/396098;

Фани Ивова Филипова - дежурен служител - от 12.00 часа до 17.00 часа - сл.телефон 0910/9 21 67;

Иван Борисов Минковски - дежурен прокурор - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - тел. GSM 0887/751331;

Милена Кирилова Христова- от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - сл. телефон 0910/9 21 67.

 

Районна прокуратура – Враца, териториално отделение –Бяла Слатина, ул. “Димитър Благоев“ № 85

10.07.2021г.

Сашка Кинева Горнишка- дежурен прокурор - от 08.30 часа до 13,30 часа - тел. GSM 0888402857;

Таня Красимирова Драгошинска- дежурен служител - от 08.30 часа до 13.30 часа - сл.телефон 0915/8 24 38;

Юлия Кирова-Вельовска - дежурен прокурор - от 13.00 часа до 18,00 часа - тел. GSM0888/968146 ;

Виолета Васева - Христова - дежурен служител - от 13.00 часа до 18.00 часа — сл.телефон 0915/8 24 38;

11.07.2021г.

Николина Цочева Кисьова - Шабанска- дежурен прокурор - от 07.00 часа до 12.30 часа-тел. GSM 0877/252132;

Галина Петрова Калчева - дежурен служител - от 07.00 часа до 12.30 часа - сл.телефон 0915/8-24-55;

Десислава Хайтова - Рашовска - дежурен прокурор - от 12.00 часа до 17.00 часа-тел. GSM 0888/434048;

Мирела Микова Добрева- дежурен служител - от 12.00 часа до 17.00 часа-тел. 0915/8-24-55;

Методи Ангелов Маринов - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - тел. GSM 0885/882570;

Събинка Йорданова Кръстева- от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - сл. телефон 0915/8-24-55;

Районна прокуратура – Враца, териториално отделение –Козлодуй, ул. Св. Св.“Кирил и Методий“ № 5

10.07.2021г.

Геновева Цветанова Георгиева - дежурен прокурор - от 08.30 часа до 13,30 часа - тел. GSM 0899/449395;

Живка Стоянова Ценкина - дежурен служител - от 08.30 часа до 13.30 часа - сл.телефон 0973/8 00 89;

Ивайло Христов Иванов - дежурен прокурор - от 13.00 часа до 18.00 часа - тел. GSM 0888/721629;

Цветелина Валериева Генова - дежурен служител - от 13.00 часа до 18.00 часа - сл. телефон 0973/8 05 09.

11.07.2021г.

Димитър Йорданов Николов - дежурен прокурор - от 07.00 часа до 13.30 часа- тел. GSM 0885/544351;

Нели Николова Драганова - дежурен служител - от 07.00 часа до 12.30 часа - сл.телефон 0973/8 00 89;

Марин Атанасов Николов - дежурен прокурор - от 13.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - тел. GSM 0885/882543;

Нели Анатолиева Йончева - дежурен служител - от 12.00 часа до 17.00 часа - сл. телефон 0973/8 05 09;

Дарина Димитрова Маджарска - дежурен служител - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - сл. телефон 0973/8 05 09;

 

Районна прокуратура – Враца, териториално отделение –Оряхово, ул. “Коста Лулчев“ № 1, ет.3

10.07.2021г.

Стефан Динчев Динчев - дежурен прокурор - от 08.30 часа до 13,30 часа - тел. GSM 0888/963118;

Нина Николайчева Николова- дежурен служител - от 08.30 часа до 13.30 часа - сл.телефон 09171 /2020;

Евтим Иванов Евтимов - дежурен прокурор - от 13.00 часа до 18.00 часа - тел. GSM 0888/962847;

Надя Ангелова - Гечева - дежурен служител - от 13.00 часа до 18.00 часа - сл.телефон 09171/2020.

11.07.2021г.

Емилиян Митков Костов - дежурен прокурор - от 07.00 часа до 13.30 часа-тел. GSM 0899/811348;

Стефка Николова Гарванска - дежурен служител - от 07.00 часа до 12.30 часа - сл.телефон 09171/2020;

Георги Викторов Палански - дежурен прокурор - от 13.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - тел. GSM 0888/963114;

Боряна Димитрова Димитрова - дежурен служител - от 12.00 часа до 17.00 часа - сл.телефон 09171/2020;

Цецка Христова Дилкова - дежурен служител - от 16.00 часа до един час след обявяването на края на изборния ден от Централната изборна комисия - сл.телефон 09171/2020;