22 Май 2023 г.

Становище на прокурорите от Окръжна прокуратура – Видин и Районна прокуратура – Видин

Сподели

         Прокурорите от Окръжна прокуратура – Видин и Районна прокуратура – Видин са единни в желанието си за спазването на законността само чрез способите, посочени изчерпателно в Конституцията на Република България. Действията на магистратите, както и до сега ще почиват единствено на закона, следвайки принципа на правовата държава.

         Противопоставяме се на опитите в страната от последните дни за дестабилизация на прокуратурата, което не е в интерес на обществото. Ясно заявяваме и се разграничаваме от становището на Апелативна прокуратура – София от 12.05.2023 г.

         Прокурорите от района на Окръжна прокуратура – Видин ще продължават да работят в името на справедливостта и върховенството на правото.