29 Април 2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАГИСТРАТИТЕ И СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ РАЙОНА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ВИДИН

Сподели

Ние, прокурорите и служителите от Окръжна прокуратура – Видин, следователите и служителите от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Видин и прокурорите и служителите от Районна прокуратура - Видин изразяваме несъгласие за указване на политически натиск върху независимостта на съдебната власт.

         Направените от политиците предложения за изменения  в НПК и ЗСВ в голямата си част противоречат на Конституцията на Република България, като едно от тях е желанието за закриване на специализираните органи.

         При осъществяване на функциите си прокурорите и служителите се подчиняват единствено на Закона. Съгласно Конституцията и българското законодателство Прокуратура на Република България е неделима част от съдебната власт.

         Ясно искаме да заявим решителността и желанието си да изпълняваме служебните си функции и задължения, ръководени само и единствено от закона и вътрешното ни убеждение.

         На 29.04.2021 г. магистратите и съдебните служители от района на ОП – Видин, ще изразим нашата позиция чрез мълчание пред сградата на Съдебната палата в гр. Видин.