19 Май 2023 г.

Декларация на прокурори и следователи от съдебен район Силистра

Сподели

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СИЛИСТРА

 

 

 

Днес 19.05.2023г. магистратите от съдебен район Силистра депозираха следната декларация:

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

Магистратите от Окръжна прокуратура, Районна прокуратура и Окръжен следствен отдел-Силистра, категорично заявяват своята готовност, да останат гарант, за законността, и демократичните устои на Република България и да запазят независимостта на съдебната система, в частност на Прокуратурата, станала обект на безпрецедентни атаки и огромен натиск през последните години.

В работата си прокурорите и следователите от Силистра винаги са спазвали разпоредбите на Конституцията на Република България и законите на страната. Отстоявали са принципите на правовата държава и европейските ценности. Не са допускали каквото и да било влияние в своята работа.

Заявяваме, че оставаме единни и категорични в борбата за опазване на прокуратурата от всеки опит за политическа намеса и дестабилизирането й.