22 Юни 2016 г.

Правила за поддържане профила на купувача

Сподели

Правила за поддържане профила на купувача в Окръжна прокуратура гр.Шумен, утвърдени със заповед РД/04 №61/16.06.2016г. на Окръжния прокурор на ОП-Шумен