7 Юли 2022 г.

На 07.07.2022г. прокурор Соня Александрова встъпи в длъжност Заместник на административния ръководител – Заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура гр.Шумен

Сподели

По предложение на Административният ръководител – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен г-н Орлин Куздов и след решение от 06.07.2022г. на Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет г-жа Соня Александрова – прокурор в Окръжна прокуратура гр.Шумен на 07.07.2022г. встъпи в на длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура гр.Шумен.