29 Април 2021 г.

Прокурори, следователи и съдебни служители от Окръжна и Районна прокуратура - Шумен организираха мълчаливо бдение пред Съдебните палата

Сподели

Днес, прокурори, следователи и съдебни служители от Окръжна и Районна прокуратура - Шумен, организираха мълчаливо бдение в гр.Шумен.

Така, по мирен начин, категорично заявихме своето несъгласие с приетите на първо четене в Правната комисия на 45-тото Народно събрание промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.

Ние, прокурорите, следователи и съдебните служители от Шуменски съдебен район изразяваме своето категорично несъгласие с прибързаните, неоснователни и безотговорни опити за промени в Закона за съдебната власт и Наказателно – процесуалния кодекс.

Считаме, че се извършва груба намеса в дейността на съдебната система, нарушава се нейната независимост и самостоятелност в частност на дейността на Прокуратурата на Република България.

Така се цели нарушаване на правовия ред в държавата, на върховенството на закона, и разделението на властите. Считаме, че с опитите за такъв тип промени в законите се уронват устоите на държавността в страната. 

В заключение ще припомним един от древноримските постулати:

„Без правосъдие няма свобода“.