2 Април 2021 г.

Сигнали за нарушения и престъпления свързани с изборния процес гражданите могат да подават в прокуратурите при Шуменски съдебен район

Сподели

Шуменската окръжна прокуратура уведомява гражданите, че на 03.04.2021г. и 04.04.2021г.,  в прокуратурите при Шуменски съдебен окръг, съгласно указания на Главния прокурор на Република България  са определени  дежурни звена, до които могат да се подават сигнали за нарушения и престъпления свързани с изборния процес, както следва:

За района на Районна прокуратура гр. Шумен в деловодство на етаж втори в сградата на Съдебната палата-гр.Шумен.Сигнали могат да се подават и на  e-mail: [email protected].Телефони за връзка:

- на 03.04.2021г. за времето от 8,30 часа до 13,30 часа - 054/874 -625 и за времето от 13,30 часа до 18,00 часа – 054/874-645.

- на 04.04.2021г. за времето от 7,00 часа до 13,30 часа - 054/874 -647 и за времето от 13,30 часа до един час след обявяване края на изборния ден – 054/874-648.

За района на Териториално отделение гр. Нови пазар при РП-Шумен в деловодство в сградата на Съдебната палата-гр.Нови пазар. Сигнали могат да се подават и на e-mail: [email protected].Телефони за връзка:

-на 03.04.2021г. за времето от 8,30 часа до 18,00 часа - 0537/24-377 ;

-на 04.04.2021г. за времето от 7,00 часа до един час след обявяване на края на изборния ден – 0537/24-377.

За района на Териториално отделение гр.Велики Преслав при РП-Шумен в деловодство, в сградата на Съдебната палата-гр.Велики Преслав. Сигнали могат да се подават и на e-mail: [email protected]. Телефони за връзка:

- на 03.04.2021г. за времето от 8,30 часа до 18,00 часа - 0538/48-343;

-на 04.04.2021г. за времето от 7,00 часа до един час след обявяване на края на изборния ден – 0538/48-343.

За Окръжна прокуратура гр. Шумен, в деловодство на етаж трети в сградата на Съдебната палата-гр.Шумен. Сигнали могат да се подават и на       e-mail: [email protected]. Телефони за връзка:

-на 03.04.2021г. за времето от 8,30 часа до 14,30 часа- 054/874-652 и за времето от 8,30 часа до 14,30 часа -054/874-639;

-на 04.04.2021г. за времето от началото на изборния ден до 13,00 часа - 054/874-656, за времето от 13,00 часа до 19,00 часа - 054/874-654 и за времето от 19,00 часа до един час след обявяване от ЦИК на края на изборния ден - 054/874-639.

За представителите на медиите: Осведомяването за преписки и дела във връзка с изборния процес, ще се осъществява само чрез пресцентъра на ПРБ и Говорителя на Главния прокурор на РБългария.