29 Юли 2020 г.

На 28.07.2020г. на територията на област Шумен, в гр.Смядово, с.Веселиново, общ.Смядово и с.Сушина, общ.Върбица се проведе специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на битовата престъпност“.

Сподели

На 28.07.2020г. на територията на област Шумен, в гр.Смядово, с.Веселиново, общ.Смядово и с.Сушина, общ.Върбица се проведе специализирана полицейска операция по линия „Противодействие на битовата престъпност“.

 

Резултати от специализираната полицейска операция:

1.Образувани ДП – 9 бр.

-чл.339, ал.1 от НК – 1 бр.

-чл.277а, ал.7 от НК – 2 бр.

-чл.194 от НК – 1 бр.

-чл.354а от НК – 3 бр.

.чл.278, ал.6 от НК – 1 бр.

-чл.345, ал.1 от НК – 1 бр.

 

2.Образувани БП – 1 бр.

-чл.339 от НК – 1 бр.

 

3.Задържани лица по ЗМВР – 16 бр.

 

4.Брой проверени лица – 414 бр.

-от тях ЛПИ – 69 бр.

 

5.Проверени адреси за лица ОДИ – 9 бр.

-издирени лица – 1 бр.

 

6.Проверени МПС – 294 бр.

7.Съставени АУАН – 41 бр.

-фишове – 48 бр.

-констатирани нарушения за скорост с мобилна камера – 174 бр.

При съвместна проверка на служители от СПИП със служители на ОДБХ са установени 108 кг. хранителни продукти /месо/ с неизяснен произход. Взето отношение от служители на ОДБХ, месото е изпратено за унищожаване.