14 Юли 2020 г.

Декларация на прокурорите, следователите и съдебните служители от Окръжна прокуратура - Шумен

Сподели

Ние, прокурорите, следователите и съдебните служители от Окръжна прокуратура гр. Шумен, изразяваме своята загриженост от нарастващото напрежение между институциите в Република България и опитите за нарушаване на принципа за разделение на властите, регламентиран в чл.8 от Конституцията.

Въвличането на прокуратурата в политическия живот на страната и опитите за оказване на натиск върху работата ѝ определяме като недопустими. Исканията за оставки на легитимно избрани представители на съдебната власт не може да се основава на недоволство от упражняването на техните конституционни правомощия. Противното означава прокуратурата да спре своята работа, което е недопустимо, а и несъмнено - неприемливо за обществото.

Апелираме за възстановяване на диалога и взаимодействието между всички власти в държавата, както и зачитане на конституционните норми.