16 Март 2018 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2017 г.

Сподели

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА