27 Март 2017 г.

Годишен очет 2016 г.

Сподели

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА И ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА