31 Март 2021 г.

ПРОВЕДЕНО ОТЧЕТНО СЪВЕЩАНИЕ НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ПЛЕВЕН

Сподели

На 29.03.2021 г. бе проведено онлайн отчетно съвещание на Окръжна прокуратура-Плевен. В представения от и.ф. административен ръководител г-н Димитър Лещаков доклад, бе обобщена работата на прокуратурите в Плевенски съдебен окръг през 2020 г. В срещата участваха г-н Христо Граматиков – прокурор, завеждащ отдел 07 във Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново г-жа Таня Недкова, и.ф.административен ръководител- председател на Окръжен съд - гр.Плевен г-жа Екатерина Панова, и.ф.административен ръководител- председател на Районен съд - гр.Плевен г-жа Светослава Цонева, г-жа Даниела Дилова- административен ръководител на Административен съд-Плевен, директор на ОДМВР-Плевен г-н Веселин Вътов, и.д. директор на ТД“НС“ г-н Людмил Маринов и г-жа Ели Боева- главен разследващ полицай при ОДМВР-Плевен.

На 29.03.2021 г. бе проведено онлайн отчетно съвещание на Окръжна прокуратура-Плевен. В представения от и.ф. административен ръководител г-н Димитър Лещаков доклад, бе обобщена работата на прокуратурите в Плевенски съдебен окръг през 2020 г. В срещата участваха г-н Христо Граматиков – прокурор, завеждащ отдел 07 във Върховна касационна прокуратура, административният ръководител на Апелативна прокуратура – Велико Търново г-жа Таня Недкова, и.ф.административен ръководител- председател на Окръжен съд - гр.Плевен г-жа Екатерина Панова, и.ф.административен ръководител- председател на Районен съд - гр.Плевен г-жа Светослава Цонева, г-жа Даниела Дилова- административен ръководител на Административен съд-Плевен, директор на ОДМВР-Плевен г-н Веселин Вътов, и.д. директор на ТД“НС“ г-н Людмил Маринов и г-жа Ели Боева- главен разследващ полицай при ОДМВР-Плевен.

Събранието бе открито от и.ф.административен ръководител- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Плевен, който запозна участващите в събранието с отчетните резултати по текстовата част на таблиците от доклада за 2020 на прокуратурите от Плевенски съдебен окръг. Отчетена беше липса на негативни резултати, породена от извършеното в РП-Плевен окрупняване. Констатирано беше завишаване броя на разследванията по бързи производства, за престъпления свързани с управление на МПС след употреба на алкохол и поддържане на ниско ниво на оправдателните присъди по внесените в съда прокурорски актове. Посочен беше добрият микроклимат в двете прокуратури и доброто им взаимодействие с органите на МВР, както и натовареността в Окръжна прокуратура-Плевен, която е над средната за страната през 2020г., за разлика от предходните две години.

Проведено бе обсъждане на резултатите от доклада.Изразена бе надежда, че и през 2021 г. ще продължи полагането на усилия за изпълнение на приоритетите на ПРБ , насочени към противодействие и намаляване на битовата престъпност и посегателствата срещу възрастни хора, разкриване и разследване на престъпна дейност с предмет наркотични вещества, противодействие на престъпленията по транспорта,  както и на тези, свързани с тежката престъпност, корупцията, изпирането на пари, злоупотреби с фондове и имущество на ЕС, данъчни и финансови престъпления и незаконен трафик на хора и наркотици.