14 Юни 2021 г.

Получаване на издадени /готови/ удостоверения

Сподели

Получаване на издадени /готови/ удостоверения се извършва от понеделник до петък от 09,00ч.до 10.00ч. и от 15,30ч.до 16,30ч. само в изнесената регистратура с вход откъм ул.“Търговска“.

  От ръководството на ОП Перник.