22 Април 2020 г.

Дарителска сметка за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19

Сподели

„Банкова сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и и съдебни служители“

http://www.vss.justice.bg/page/view/104990