3 Септември 2021 г.

Заповед ОП № 194/22.11.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в Окръжна прокуратура Кърджали

Сподели

Заповед ОП № 194/22.11.2019 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за управление на цикъла на Обществените поръчки в Окръжна прокуратура Кърджали