6 Юли 2021 г.

ПОЗИЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ И СЛЕДОВАТЕЛИТЕ ОТ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ И РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – КЪРДЖАЛИ

Сподели

Във връзка с изявлението на служебния министър на вътрешните работи Бойко Рашков по Българското национално радио от 05.07.2021 г., съдържащо негативни коментари и оценки относно работата на прокурори в страната по конкретни досъдебни производства за престъпления, свързани с избирателните права на гражданите и искания за предприемане на незабавни кадрови мерки – налагане на дисциплинарни наказания и „отстраняване“ на същите, отхвърляме всеки опит за посегателство върху независимостта на прокуратурата и за неправомерно влияние и намеса в осъществяване на функциите на магистратите при вземане на решения по конкретни досъдебни производства, което е в противоречие с принципа за разделение на властите. Независимостта при изпълнение на служебните задължения е право на прокурорите и следователите, чието осигуряване е задължение и отговорност на всички държавни институции. Независимостта на съдебната власт стои в основата на върховенството на закона. Затова органите на съдебната власт трябва да са защитени от външна намеса, застрашаваща тяхната независимост при вземането на решения.  Прокуратурата на Република България, като част от съдебната власт, има основна роля в утвърждаването на върховенството на закона.

Декларираме волята си за професионално и ефективно взаимодействие с всички органи и институции, имащи отношение към противодействие и разкриване на престъпления, с цел защита правата на гражданите. 

 Прокурорите и следователите от Окръжна прокуратура Кърджали  и Районна прокуратура Кърджали