29 Юни 2021 г.

Относно провеждането на ИЗБОРИ за Народно събрание на Република България на 11 Юли 2021г.

Сподели

Уважаеми граждани и организации,

Прокуратурите от съдебен район Кърджали осигуряват извънредни дежурства на 10 Юли /предизборния ден/ от 8:30 до 18:00 часа и на 11 Юли от началото 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден, във връзка с изборите за Народно събрание на Република България

         Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против политическите права може да депозирате на место в сградите, по факс и по електронна поща, в съответната прокуратура, както следва:

Окръжна прокуратура Кърджали – на място в гр.Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.І в приемното помещение, e-mail: [email protected], факс: 0361/21410, тел.: 0361 / 21411;    

Районна прокуратура Кърджали - на място в гр.Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф“ № 1, ет.І в приемното помещение, e-mail: [email protected], факс: 0361/21310, тел.: 0361 / 21311;

Териториално отделение Ардино към РП-Кърджали - на място в гр.Ардино, ул.“Републиканска“ № 6, e-mail: [email protected], факс: 03651/ 4574, тел.: 03651 / 4574;

Териториално отделение Момчилград към РП-Кърджали - на място в гр.Момчилград, ул.„Петър Мирчев“ № 2, e-mail: [email protected], факс: 03631/ 6568, тел.: 03631 / 6568;

Териториално отделение Крумовград към РП-Кърджали - на място в гр.Крумовград, пл.„България“ № 6, e-mail: [email protected], факс: 03641/ 7503, тел.: 03641 / 7503;