17 Ноември 2021 г.

Относно провеждането на НОВ ИЗБОР за Президент и Вицепрезидент на Република България на 21 Ноември 2021г.

Сподели

НОВ ИЗБОР

за

Президент и Вицепрезидент на Република България

21.11.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани и организации,

Прокуратурите от съдебен район Кърджали осигуряват извънредни
дежурства на 20 ноември /предизборния ден/ от 8:30 до 18:00 часа и на 21
ноември от началото 07:00 часа до 1 час след края на изборния ден, във
връзка с произвеждането на нов избор за Президент и Вицепрезидент на

Република България

Жалби, сигнали и оплаквания, данни и констатации за извършени
нарушения, свързани с изборния процес и за извършени престъпления против
политическите права може да депозирате на место в сградите, по факс и по
електронна поща, в съответната прокуратура, както следва:

Окръжна прокуратура Кърджали - на място в гр.Кърджали, ул. „Екзарх
Йосиф“ № 1, ет.1 в приемното помещение, e-mail: [email protected], факс:
0361/21410, тел.: 0361 /21411;

Районна прокуратура Кърджали - на място в гр.Кърджали, ул. „Екзарх
Йосиф“ № 1, ет.1 в приемното помещение, e-mail: [email protected], факс:
0361/21310, тел.: 0361 /21311;

Териториално отделение Ардино към РП-Кърджали - на място в
гр.Ардино, ул.“Републиканска“ № 6, e-mail: [email protected], факс: 03651/
4574, тел.: 03651 /4574;

Териториално отделение Момчилград към РП-Кърджали - па място в
гр.Момчилград, ул.„Петър Мирчев“ № 2, e-mail: [email protected], факс:
03631/ 6568, тел.: 03631 /6568;

Териториално отделение Крумовград към РП-Кърджали - на място в
гр.Крумовград, пл.„България“ № 6, e-mail: [email protected], факс: 03641/
7503, тел.: 03641 /7503;