22 Април 2021 г.

Прокурорската колегия на ВСС избра Милчо Генжов за окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово

Сподели

 

       Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра на 21.04.2021 г. Милчо Генжов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово.

       Прокурор Генжов има над 38 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Започнал е работа през 1983 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Севлиево. В периода 1985 г. – 1988 г.  е заместник административен ръководител – заместник  районен прокурор, а от 1988 г. – 2005 г е административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Севлиево.  От 2005 г.  до 2009 г. е заместник окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово,  а от 2009 – 2013 г е административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Габрово.  От 2013 г. до момента е прокурор в ОП – Габрово. Има ранг „прокурор в ВКП и ВАП“.