Ред за издаване на удостоверения по реда чл. 147 ал. 1 т. 1 буква - г от ППЗЗКИ

Заявление за издаване на уд. по реда чл. 147 ал. 1 т. 1 б. г от ППЗЗКИ (окръжни прокуратури)