ПРБ обявява конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за изпълнителска длъжност, за която се изисква задължителна първоначална професионална подготовка - „полицейски инспектор VI-I степен” с функции по професионална подготовка