ПРБ ОБЯВЯВА конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Главен експерт-криминалист“ в отдел „Криминалистика“ на НСлС, с работно място следствения отдел на Окръжна прокуратура гр.Шумен, място на работа–Апелативен район Варна