Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2015 г.

Годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2015 г.