Доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2014 г.

Годишен доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2014 г.