Пламена Цветанова

Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

Пламена Цветанова

Образование

1989 г.- 1993 г.
Право, СУ "Свети Климент Охридски", Юридически факултет

Владее английски език.

Професионален опит

От 03.10.2017 г. до 29.01.2020 г.
Висш съдебен съвет, Изборен член

28.01.2014 г. – 03.10.2017 г.
Национална  следствена  служба, Завеждащ отдел 01 „Стопански“ – от 22.07.2016 – командирована в Софийска Градска прокуратура на длъжност „Завеждащ следствен отдел“

15.07.2002 г. – 28.01.2014 г.
Национална  следствена  служба, Следовател

01.01.1995 г. – 15.07.2002 г.
Столична следствена служба – териториално  следствено  отделение, Следовател

01.06.1994 г. – 31.12.1994 г.
Районна следствена служба, Следовател

Допълнителна информация

  • Методика за разследване на престъпления против финансовата и данъчната системи“, 2006 г., автор
    „Приватизация. Престъпления при приватизацията“, 2006 г., съавтор
  • „Подкуп, безстопанственост, длъжностно присвояване, престъпления по служба, документни престъпления, документна измама – основни положения и теоретични особеност“, 2006 г., второ допълнено и преработено издание 2015 г., автор

Награди

  • Протокол №20/22.06.2005 г. на ВСС – предсрочно повишаване в ранг „Ръководител на отдел в НСлС“
  • Протокол № 18/08.06.2005 г. на ВСС – служебна благодарност и грамота
  • Заповед № РД-08-601/20.09.2016 г. на Главния прокурор – служебна благодарност и грамота
  • Заповед № РД-08-1553/03.12.2019 г. на Главния прокурор – почетен знак на Прокуратурата на Република България