Красимира Филипова

Заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура

Красимира Филипова

Образование

Магистър по право, СУ „Св. Климент Охридски“;
Магистър по международни отношения – право на ЕС, СУ „Св. Климент Охридски“;
Магистър по право  на европейската интеграция, Университет -Нанси, Република Франция;

Владее френски и английски език.

Професионален опит

В органите на съдебната власт

от 30.01. 2020 г.
Заместник на главния прокурор при ВКП

01.11.2019 г. – 30.01.2020 г.
Прокурор при ВКП, отдел „Съдебен“

02.01.2014 г. до 06.01.2016г. и от 27.01.2017 г. до 01.11.2019 г.
Заместник – апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – гр.София

15.07.2010 г. - 02.01.2014 г.
Заместник - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – гр.София

10.03.2010 г. - 15.07.2010 г.
и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – гр.Костинброд

28.07.2006 г. - 10.03.2010 г.
Заместник - районен прокурор на Районна прокуратура – гр.Костинброд  

01.08.2003 г. -  28.07.2006 г.
Прокурор в Районна прокуратура – гр.Костинброд

11.06.2003 г. - 01.08.2003 г.
Прокурор в Районна прокуратура – гр.Ботевград

11.06.2001 г. - 11.06.2003 г.
Младши прокурор в Районна прокуратура – гр.Ботевград

08.02.1999 г. до 08.02.2000 г.
Съдебен кандидат в Окръжен съд – София

Извън органите на съдебната власт

06.01.2016 г. – 27.01.2017 г.
Заместник - министър на правосъдието;

08.02.2000 г. - 11.02.2001 г.
Експерт - юрист в Областна  администрация на Софийска област

Допълнителна информация

Временен преподавател в Националния институт на правосъдието от 2007г. – присъствени и дистанционния обучения на магистрати 

Курсове и квалификации

Завършени множество курсове и допълнителни специализации в Националния институт на правосъдието – гр.София и във Френската национална школа на магистратурата – в гр.Париж и гр.Бордо;

Участие в международни стажове, формати и обмени – във Франция, Испания, Германия, Швеция, Унгария и Словения.

Награди

19.09.2017 г. – със заповед на главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ и с преметна награда за отлично изпълнение на служебните задължения и доказана висока квалификация;

03.12.2019 г. - със заповед на главния прокурор с предметна награда за безупречно изпълнение на служебните задължения като прокурор и за личен принос за постигнатите резултати от ПРБ.