Десислава Пиронева

Заместник на главния прокурор при Върховна административна прокуратура

Десислава Пиронева

Образование

Магистър по право, Югозападен университет "Неофит Рилски";
Магистър по международни отношения – право на ЕС, СУ "Св. Климент Охридски";
Юрист – специалист по право на ЕС, Университет-Нанси, Република Франция;
Бакалавър - Академия на МВР – София.

Владее английски, руски и гръцки език.

Професионален опит

В органите на съдебната власт

от 30.01. 2020 г.
Заместник на главния прокурор при ВАП

22.02.2016 г. - 29.01.2020 г.
Прокурор в Софийска градска прокуратура;

21.04.2007 г. - 22.02.2016 г.
Прокурор в Софийска районна прокуратура;

21.04.2005 г. - 21.04.2007 г.
Младши прокурор в Районна прокуратура – Петрич

Извън органите на съдебната власт

30.10.2001 г. -  21.04.2005 г.
Дознател, МВР, СДВР, 01 РУ 

Допълнителна информация

2009 г. – 2017 г.
Хоноруван асистент, Катедра „Наказателноправни науки“, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Криминалистика“;
Лектор в Националния институт по правосъдие;

Курсове и квалификации

  • Завършени множество курсове и допълнителни специализации в Национален институт по правосъдие - София, Академия по европейско право - Германия, Институт по публична администрация – Люксембург, Испанска школа за магистрати и Белгийско училище за магистрати;
  • Участие в международни обучения, формати и обмени – във Великобритания, Нидерландия, България, Румъния, САЩ, включително като обучител и лектор;
  • Участие в множество проекти на Прокуратура на Република България, НИП, МВР, Европол, ОСС. 

Награди

  • 28.11.2016 г. – със заповед на главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения;
  • 17.04.2019 г. – със заповед на главния прокурор с отличие „Служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения;
  • 06.12.2019 г. – със заповед на главния прокурор със знак „За заслуга“ за отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор в Софийска градска прокуратура.