Главни прокурори на Република България

Никола К. Йотов
Никола К. Йотов Министър 14.11.1938 - 23.10.1939
Илия Ив. Кожухаров
Илия Ив. Кожухаров Министър 28.01.1938 - 14.11.1938
Александър П. Огнянов
Александър П. Огнянов Министър 21.05.1937 - 28.01.1938
Димитър Пешев
Димитър Пешев Министър 23.11.1935 - 04.07.1936
Ангел Д. Карагьозов
Ангел Д. Карагьозов Министър 21.04.1935 - 23.11.1935