Главни прокурори на Република България

Минчо К. Нейчев
Минчо К. Нейчев Министър 09.09.1944 - 31.03.1946
Борис П. Панчев
Борис П. Панчев Министър 02.09.1944 - 09.09.1944
Александър Ц. Сталийски
Александър Ц. Сталийски Министър 12.06.1944 - 02.09.1944
Руси Ст. Русев
Руси Ст. Русев Министър 01.06.1944 - 12.06.1944
Константин Й. Партов
Константин Й. Партов Министър 11.04.1942 - 01.06.1944