Главни прокурори на Република България

Борис П. Панчев
Борис П. Панчев Министър 02.09.1944 - 09.09.1944
Александър Ц. Сталийски
Александър Ц. Сталийски Министър 12.06.1944 - 02.09.1944
Руси Ст. Русев
Руси Ст. Русев Министър 01.06.1944 - 12.06.1944
Константин Й. Партов
Константин Й. Партов Министър 11.04.1942 - 01.06.1944
 Васил Н. Митаков
Васил Н. Митаков Министър 23.10.1939 - 11.04.1942