Главни прокурори на Република България

Минчо Дойчев Минчев
Минчо Дойчев Минчев Главен прокурор на НР България 14.03.1959 - 08.11.1962
Йордан Неделчев Чобанов
Йордан Неделчев Чобанов Главен прокурор на НР България 09.04.1954 - 14.03.1959
Димитър Георгиев Запрянов
Димитър Георгиев Запрянов Главен прокурор на НР България 18.12.1947 - 10.04.1954
Ради Н. Драгнев
Ради Н. Драгнев Министър 22.11.1946 - 17.03.1962
Любен Ив. Коларов
Любен Ив. Коларов Министър 31.03.1946 - 22.11.1946