Главни прокурори на Република България

Евтим Христов Стоименов
Евтим Христов Стоименов Главен прокурор на НР България 14.12.1989 - 06.11.1990
Васил Желязков Мръчков
Васил Желязков Мръчков Главен прокурор на НР България 18.08.1987 - 14.12.1989
Костадин Николов Лютов
Костадин Николов Лютов Главен прокурор на НР България 17.06.1981 - 03.05.1987
Иван Ганчев Вачков
Иван Ганчев Вачков Главен прокурор на НР България 25.12.1962 - 16.06.1981
Минчо Дойчев Минчев
Минчо Дойчев Минчев Главен прокурор на НР България 14.03.1959 - 08.11.1962