Главни прокурори на Република България

Бойко Найденов
Бойко Найденов И. ф. главен прокурор на Република България 06.11.2012 - 09.01.2013
Борис Владимиров Велчев
Борис Владимиров Велчев Главен прокурор на Република България 23.02.2006 - 02.11.2012
Никола Филчев Борисов
Никола Филчев Борисов Главен прокурор на Република България 16.02.1999 - 22.02.2006
Иван Николов Татарчев
Иван Николов Татарчев Главен прокурор на Република България 17.02.1992 - 21.02.1999
Мартин Христов Гунев
Мартин Христов Гунев Главен прокурор на НР България 01.11.1990 - 19.02.1992