Дата на раждане
 • 29.11.1968 г.
Семейно положение
 • омъжена, с едно дете
Образование:
 • 1994 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, специалност „Право“
Чужди езици:
 • английски език, руски език
Професионален опит:
 • 25.05.1994 г. – 25.11.1994 г. стажант-съдия в Окръжния съд – Пловдив
 • 02.01.1995 г. – 31.08.1996 г. младши прокурор в Районната прокуратура – Асеновград
 • 01.09.1996 г. – 01.03.1997 г. младши прокурор в Районната прокуратура – Пловдив
 • 01.03.1997 г. – 31.05.1999 г. прокурор в Районната прокуратура – Пловдив
 • 01.06.1999 г. – 01.01.2001 г. заместник на административния ръководител на РП –Пловдив
 • 02.01.2001 г. – 31.01.2007 г. прокурор в Окръжната прокуратура – Пловдив
 • 01.02.2007 г. – 28.01.2013 г. прокурор в Апелативна прокуратура – Пловдив
 • 28.01.2013 г. заместник на главния прокурор при ВКП
Обучения:
 • 25 – 27.11.2007 г. Участие в семинар на тема „Финансови престъпления“, съвместно с Посолството на САЩ, организиран от Асоциацията на прокурорите в България;
 • 16 – 18.04.2008 г. Участие в семинар на тема „Медийна стратегия на ПРБ. Съвместни медийни изяви на Прокуратурата и МВР с цел популяризиране на медийната стратегия и оптимизиране на информационното взаимодействие между двете институции“, МВР, организиран от ПРБ;
 • 02 – 04.06.2008 г. Участие в семинар на тема „Международно правно сътрудничество“, организиран от ПРБ;
 • 02 – 04.07.2008 г. Участие в семинар на тема „Престъпления против паричната и кредитната система“, организиран от Национален институт на правосъдието, съвместно с Министерството на правосъдието на САЩ;
 • 25 – 26.09.2008 г. Участие в програма за обучение на обучители – умения за презентация и фасилитация, организиран от НИП;
 • 12 – 14.11.2008 г. Участие в обучителен семинар на прокурорите от Националната прокурорска мрежа (НПМ), организиран от ПРБ;
 • 28 – 30.01.2009 г. Участие в семинар на тема „Работа и лидерство в системата на Прокуратурата“, организиран от НИП;
 • 25 – 27.02.2009 г. Участие в обучение на обучители по тема „Работа и лидерство в системата на Прокуратурата“, организиран от НИП;
 • 23 – 25.03.2009 г. Участие в семинар на тема „Изпиране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система“, организиран от НИП;
 • 26 – 27.03.2009 г. Участие в маркетинг семинар на тема „Ролята на Евроджъст при борбата срещу международно организираната престъпност, текущо състояние и бъдещи перспективи. Сътрудничество на Евроджъст с партньори и трети страни“ съвместно с Евроджъст, организиран от ПРБ;
 • 01 – 03.04.2009 г. Участие в семинар на тема „Престъпления против паричната и кредитната система“ , организиран от НИП;
 • 08 – 10.04.2009 г. Участие в семинар на тема „Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити“, НИП;
 • 18.06.2009 г. Участие в семинар на тема „Еврофондове – досъдебни производства и преписки“, ВКП, организиран от ПРБ;
 • 24.06.2009 г. Участие в публична лекция на тема „Съвместни екипи за разследване и ролята на Европол и Евроджъст“, организиран от Национален институт на правосъдието;
 • 15.09.2009 г. Участие в семинар на тема „Еврофондове – досъдебни производства и преписки“, организиран от ПРБ;
 • 06 – 08.11.2009 г. Участие в семинар на тема „Медийна стратегия на съдебната власт“ организиран от ПРБ;
 • 04.02.2010 г. Участие в семинар на тема „Работа и лидерство в системата на прокуратурата - І етап“, организиран от ПРБ;
 • 10 – 12.02.2010 г. Участие в семинар на тема „Основни тематични области на MODUS OPERANDI – Международно правно сътрудничество по наказателни дела“ – І част; по проект на ОПАК „Развитие на човешките ресурси в областта на международното правно сътрудничество по наказателни въпроси“, организиран от ПРБ;
 • 29 – 31.03.2010 г. Участие в семинар на тема „Изпиране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система“, организиран от НИП;
 • 26 – 28.05.2010 г. Участие в семинар на тема „Основни тематични области на MODUS OPERANDI – международно правно сътрудничество по наказателни дела“ ІІІ част, ВКП, организиран от ПРБ;
 • 06 – 08.10.2010 г. Участие в семинар на тема „Банкови измами и злоупотреби. Умишлени фалити“, организиран от НИП;
 • 12.11.2010 г. Участие в семинар на тема „Основни насоки в развитието на информационните технологии в съдебната власт“ по проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната власт“ с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, организиран от Висшия съдебен съвет;
 • 15 – 17.11.2010 г. Участие в семинар с говорителите на прокуратурата в страната, организиран от ПРБ;
 • 11 – 14.05.2011 г. Участие в съвместен семинар с говорителите на прокуратурите в страната и говорителите на НАП, организиран от НАП и ПРБ;
 • 05 – 07.10.2011 г. Участие в семинар на тема „Пране на пари. Престъпления против данъчната, финансовата и осигурителната система“, организиран от НИП;
 • 13 – 14.10.2011 г. Участие в маркетинг-семинар на Евроджъст „Приложение на новото решение за Евроджъст и обмяна на информация според чл.13. Ролята на Евроджъст в борбата с тероризма... Сътрудничество на Евроджъст с трети страни и най-вече със страни от Югоизточна Европа“, Евроджъст;
 • 16 – 18.11.2011 г. Участие в конференция на ОЛАФ за прокурори, работещи по дела, свързани с измами със средства на ЕС, организиран от ПРБ;
 • 02 – 04.05.2012 г. Участие в семинар на тема „Актуални проблеми на международното правно сътрудничество“, организиран от НПМ и ІV отдел на ВКП;
 • 18.05.2012 г Участие в семинар на тема „Методи на разследване. Съдебна практика. Престъпления, свързани с интернет пространството – практически случаи, методи на разследване и проблеми“, организиран от ОП – Пазарджик и НИП;
 • 28 – 30.05.2012 г. Участие в работна среща – семинар по проблемите на изпирането на пари, организиран от ІХ отдел на ВКП;
 • 05 – 06.06.2013 г. Участие в семинар на Националната прокурорска мрежа по въпроси на „Европейската съдебна мрежа – същност и функции“ и други теми, организиран от НПМ и ПРБ.
Награди:
 • Решение на ВСС по Протокол № 47/15.11.2006 г. – поощряване със служебна благодарност и грамота