Дата на раждане:
 • 19.12.1970 г.
Образование:
 • 1994г., ВИ-МВР, Специалност Право, квалификация Юрист
Чужди езици:
 • руски език
Професионален опит:
 • 02.1994г. - 21.05.1995 г., 05 РПУ-СДВР-МВР, Оперативен работник;
 • 05.1995г. - 17.04.1996 г., Столична следствена служба, Помощник-следовател;
 • 05.1996г. - 03.2006 г., Столична следствена служба, Следовател;
 • 04.2006 г. - 11.05.2012 г., Софийска районна прокуратура, Прокурор, ранг "Прокурор при АП"; от 11.03.2010 г. с ранг "Прокурор при ВКП и ВАП";
 • 05.2012 г. - 19.07.2016 г., Софийска градска прокуратура, Прокурор, ранг "Прокурор при ВКП и ВАП";
 • 07.2016 г. - 13.07.2018 г., Административен ръководител на     Специализирана прокуратура;
 • 07.2018 г. заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, с ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“.

Обучения:

 • Участие в обучение на тема: „Общ преглед на финансовите престъпления с фалшива американска валута”;
 • Участие в интензивно специализирано обучение на прокурори и следователи от специализираната прокуратура на тема: „Корупционни престъпления”;
 • Участие в семинар на тема: „Противодействие на тероризма”;
 • Участие в семинар на тема: „Investigation techniques in detecting and proving terrorist activities, monitoring and suppression of terrorism financing”;
 • Участие в конференция на тема: „Защита на еврото в Черноморския регион”;
 • Участие в обучение на тема: „Престъпление по служба. Подкуп” ;
 • Завършен курс за: „Задължителна текуща квалификация на прокурори при повишаване в длъжност от районно на окръжно ниво – „Наказателно право и процес”.

Награди:

 • Сертификат за специално признание на участниците в успешно проведената на 04.10.2016 г. операция, при която е разбита нелегална печатница за производство на неистински евро банкноти в град Пловдив, издаден от Европол;
 • Грамота от конкурса „Страхливият умира всеки ден, смелият - само веднъж“ в памет на италианския магистрат Джовани Фалконе, издадена от община Благоевград и посолство на република Италия.